Import remove instance.

POST /import/shotgun/remove/shot

Responses

POST /import/shotgun/remove/shot
curl \
 -X POST http://localhost:8080/api/import/shotgun/remove/shot